White kenya statement necklace

White kenya statement necklace

  • £35.00


Handmade white kenya necklace.

Made in Ghana.